Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/brandiogwinding.dk/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Kundeblade:
Mange virksomheder har, eller ønsker at få, et blad der henvender sig til kunder og medarbejdere.

Vi kan påtage os hele opgaven fra redaktion, skrivning, foto, opsætning og færdig forarbejdning, hvad enten det skal være som trykt eller elektronisk medie.

Såfremt I selv ønsker at løse dele af en sådan opgave, kan vi påtage os de dele af opgaven, hvor I ikke selv har spidskompetence.

Nyhedsbreve:
Vi kan påtage os opgaven med at skrive og udsende elektroniske nyhedsbreve.

Pressemeddelelser:
Fra virksomhedens side er målet, at nå mange mennesker med en positiv omtale af virksomheden og dens produkter. Det kan selvfølgelig gøres gennem annoncering, men læsere opfatter redaktionelle artikler som mere troværdige end annoncer. Samtidig er det som regel også billigere end annoncering.

For de magasiner, blade og aviser der skal bearbejde og viderebringe stof fra pressemeddelelser, er situationen en ganske anden. De vil kun medtage stof fra pressemeddelelser, såfremt det har almen interesse for deres læsere.

Pressemeddelelser bliver af redaktioner og journalister ofte betragtet med blandede følelser. Det er en kilde til information, men pressemeddelelser er også ganske irriterende, for de modtager tonsvis af dem, og hovedparten af dem anser de, sikkert med rette, for at være ligegyldige i forhold til deres læsere.

Velskrevne pressemeddelelser tager hensyn til denne problematik, og sørger for at ”historien” er i orden, i forhold til de læsere det pågældende medie har.

Men selv om alle disse ting er i orden, er der ingen garanti for, at pressemeddelelsen bliver bragt. Vi er nemlig afhængige af, hvor meget andet stof der er, og den enkelte journalists præferencer.

Men selv om der ingen garanti er, vil den gode pressemeddelelse have bedre chancer for at ende i blade og avisers spalter, og når det sker, så er det godt for afsenderen.


Kontakt
os og hør nærmere.